0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rada Gminy - kadencja

    
 
 
 
 
  Wyświetl uchwały Rady Gminy dotyczące:

Budżet  
GOPS  
Inne  
Oświata  
Planowanie przestrzenne  
Podatki i opłaty lokalne  
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe  
Programy  
Statut  
Strategie rozwoju  
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych  
Zbywanie/Nabywanie nieruchomości   

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl