0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2017 » a27. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w Łaźnikach


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZDUNY

 

Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich  przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich na terenie działki nr ewidencyjny 420 w Łaźnikach, gmina Zduny powiat łowicki województwo łódzkie, z wniosku Pana Bartosza Kołaczyńskiego do którego dołączył Pan Łukasz Kołaczyński,

z uwagi na ponowne przedłożenie przez Inwestorów poprawionego raportu  oddziaływania na środowisko

 

  PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

zawiadamiając strony tego  postępowania administracyjnego, że pismem z dnia 04.10.2017  roku (znak ROS.6220.3.2015) przesłałem ten raport  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

                      

                                                                                                                               Wójt Gminy Zduny

                                                                                                         /-/ Jarosław KwiatkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 5 październik 2017 godz. 11:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 5 październik 2017 godz. 11:35
Liczba odsłon:
  1656 od 5 październik 2017 godz. 11:35  (średnio 1.91 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl