0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
URZĄD GMINY » Samodzielne stanowiska pracy » Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami


Samodzielne Stanowisko

do spraw Gospodarki Nieruchomościami

Inspektor mgr Urszula Jóźwiak,

pokój nr 7, tel. 838-75-78

Do zadań stanowiska d/s Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki lokalowej  , a w szczególności  :

1) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi nieruchomościami, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,

1)      ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

2)      organizowanie przetargów na zbycie i inne formy zagospodarowania nieruchomości komunalnych,

3)      czynności z zakresu nabywania nieruchomości dla Gminy, zamiany nieruchomości oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu gminy,

4)      komunalizacja mienia,

5)      prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

6)      tworzenie zasobów gruntów i gospodarowanie nim,

7)      przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

8)      przygotowywanie, przeprowadzanie scaleń i podziałów nieruchomości, zatwierdzanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,

9)      ustalanie potrzeb i zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

10)  administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi będącymi w zasobie gminnym, 

11)  przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

12)  naliczanie  czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe oraz egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,

13)  realizowanie zadań gminy wynikających z ustawy o lasach,

14)  sporządzanie umów dzierżawy w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 19 styczeń 2005 godz. 15:25
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 12 wrzesień 2012 godz. 13:59
Liczba odsłon:
  7311 od 19 styczeń 2005 godz. 15:25  (średnio 2.05 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl