0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PORADNIK INTERESANTA » Urząd Stanu Cywilnego » Akt zgonu


  • Właściwość organów

1.        Zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia.

2.        W razie stwierdzenia zgonu lub uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym albo w razie zgonu na polskim statku morskim lub powietrznym, zgonu żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi – zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieścia miasta stołecznego Warszawy.

3.        W wyjątkowych wypadkach zgłoszenia zgonu można dokonać w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochowania.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeśli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

  • Osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu

1.        Małżonek lub dzieci zmarłego;

2.        Najbliżsi krewni lub powinowaci;

3.        Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;

4.        Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;

5.        Administrator domu, w którym nastąpił zgon;

6.        Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do jego zgłoszenia obowiązany jest szpital lub zakład.

  • Dokumenty konieczne do sporządzenia aktu zgonu

1.        Wystawiona przez lekarza karta zgonu.

2.        Dowód osobisty zmarłego ( w przypadku cudzoziemca –paszport).

Po sporządzeniu aktu zgonu, kierownik urzędu stanu cywilnego - na wniosek osoby zgłaszającej zgon - wydaje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Szkopiak [Kierownik USC] dnia 1 marzec 2012
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 1 marzec 2012 godz. 13:25
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 1 marzec 2012 godz. 13:43
Liczba odsłon:
  5161 od 1 marzec 2012 godz. 13:25  (średnio 2.16 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl