0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PORADNIK INTERESANTA » Działalność gospodarcza » zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedazy


ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

·         zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

·         akt własności, umowa najmu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,

·         decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,

·         pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

 

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu

sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Zduny. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na 3

rodzaje alkoholu:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo

- powyżej 4,5 % a poniżej 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa

- powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty:

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu przed wydaniem zezwolenia wnoszą na rachunek gminy opłatę w wysokości:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

2) Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:

  • 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5 proc. oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
  • 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5 proc. do 18 proc. (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
  • 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18 proc., jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.


Podstawą do obliczenia wysokości opłaty jest pisemne oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży składane do dnia 31 stycznia (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej). Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

 

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne  stanowisko  pracy  do  spraw Rozwoju i Promocji Gminy, pokój nr 8, tel. (0-46) 838 75 78 w. 26

 

Uwagi:

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub

poza miejscem sprzedaży jest:

·        posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

·        wniesienie opłaty;

 

 

UWAGA! Zniesienie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

UWAGA!!!

Z dniem 1 lipca 2011r. zniesiono obowiązek przedkładania zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych!!

Informujemy, że począwszy od 1 lipca 2011r. przedsiębiorcy obowiązani są do przedłożenia w hurtowni, przy zakupie alkoholu, odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia - zamiast dotychczasowego zaświadczenia o dokonaniu tej opłaty wydanego przez urząd gminy.

 

Podstawa prawna: ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. z 2011r. Nr 106, poz. 622 )

 

 

 

Pliki do pobrania :

 

wniosek na wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w miejscu i poza miejscem sprzedaży\wniosek o zezwolenie w i poza miejscem

  

uchwała Nr XI.54.03 Rady Gminy Zduny z dnia 11 września 2003 roku

 

uchwała Nr XXIV.136.05 Rady Gminy Zduny z dnia 24 marca 2005 roku

 

uchwała NrXXVII.122.97 Rady Gminy w Zdunach z dnia 28 sierpnia 1997 r.

 

Oświadczenie o wart. sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaż

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 8 wrzesień 2005 godz. 15:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 19 czerwiec 2013 godz. 15:27
Liczba odsłon:
  6925 od 8 wrzesień 2005 godz. 15:00  (średnio 2.01 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl