0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI » 2018r. » 2. Wyniki konsultacji


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu rocznego programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Przedmiotem konsultacji był projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 02 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r.

Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zduny oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduny w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należało przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej wg udostępnionego formularza na:

- adres poczty elektronicznej gminazduny@poczta.onet.pl;

- numer faksu 46 838 74 23;

- bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Zduny.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących rocznego programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy Zduny z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zduny.

 

Protokół sporządził: Łukasz Witkowski

Zduny, dn. 20.11.2017 r.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 20 listopad 2017 godz. 12:23
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 20 listopad 2017 godz. 12:24
Liczba odsłon:
  2240 od 20 listopad 2017 godz. 12:23  (średnio 1.93 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl