0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
URZĄD GMINY » Samodzielne stanowiska pracy » Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich i Obronnych


Samodzielne Stanowisko

do spraw Obywatelskich i Obronnych

Inspektor - mgr Katarzyna Surma, pokój nr 20, tel. 46 838-75-89

Do zadań stanowiska d/s Obywatelskich i Obronnych należą zlecone z mocy ustaw sprawy związane z ewidencją ludności oraz obronnością i obroną cywilną, a w szczególności   :

1.      w zakresie spraw obywatelskich :

1)      przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy,

2)      prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

3)      zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizowanie,

4)      prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym oraz współpraca z Wojewódzką Bazą Danych w zakresie elektronicznego systemu ewidencjonowania ludności,

5)      prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,  

6)      wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem wyborów : Prezydenta, Sejmu i Senatu RP, samorządowych, referendum i innych

7)      sporządzanie protokołów  zeznań świadków  na okoliczność potwierdzenia pracy w rolnictwie.

2. W zakresie spraw wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

1)      przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

2)      współdziałania z organami wojskowymi,

3)      prowadzenie spraw wojskowych w zakresie rejestracji przedpoborowych i poborowych,

4)      orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,   

5)      tworzenia formacji obrony cywilnej,

6)      nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

7)      przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności oraz prowadzenie na bieżąco rejestru świadczeń,

8)       opracowanie i stała aktualizacja dokumentacji dotyczącej zadań obronnych w tym w dziedzinie obrony cywilnej,

9)      prowadzenie spraw w zakresie planowania oraz realizacji zadań związanych z akcją kurierską gminy,

10)  prowadzenie kancelarii tajnej,

11) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.

 Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 19 styczeń 2005 godz. 15:02
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 14 listopad 2016 godz. 12:16
Liczba odsłon:
  7431 od 19 styczeń 2005 godz. 15:02  (średnio 2.05 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl