0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
URZĄD GMINY » Samodzielne stanowiska pracy » Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych i Sekretariat


Samodzielne Stanowisko

do spraw Organizacyjnych i Sekretariat

Podinspektor Anna Woźniak , pokój nr 16, tel. 838-74-26 wew. 20

Do zadań stanowiska d/s Organizacyjnych i Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójta i Sekretarza, sprawy kancelaryjno-techniczne, administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu, ochrona przeciwpożarowa Urzędu, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu , a w szczególności :

1) wykonywanie czynności związanych z obsługą sekretariatu,

2) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

3) prowadzenie ewidencji korespondencji,

4) prowadzenie   rejestru  zarządzeń i postanowień Wójta, jako kierownika jednostki,

5) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu,

6) przygotowywanie i obsługa -w tym protokołowanie- spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, 

7) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

8) przyjmowanie obwieszczeń, ogłoszeń i zawiadomień urzędowych,

9)  przechowywanie pieczęci urzędowych,

10) prowadzenie archiwum zakładowego,

11) nadzorowanie pomieszczeń zajmowanych przez Urząd pod względem czystości i porządku,

12) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

13) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

14) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

15) prowadzenie księgi inwentarzowej,

16) ochrona przeciwpożarowa Urzędu,

17) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

18)organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego    pracowników,

19) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie  czynności z zakresu prawa pracy,

20) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

21) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy, 22) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

23) ewidencja czasu pracy pracowników,

24) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych, 

25) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania :

a)      robót publicznych,

b)     prac interwencyjnych,

c)      zatrudnienia w ramach umów absolwenckich,

d)     stażu dla absolwentów,

 Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 19 styczeń 2005 godz. 15:07
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 24 czerwiec 2014 godz. 09:40
Liczba odsłon:
  7386 od 19 styczeń 2005 godz. 15:07  (średnio 2.04 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl