0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
KONSULTACJE SPOŁECZNE » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduny » 2016 r.


Zduny, dnia  15 lutego 2016 r.

ROS.602.1.2016

 

                 Działając na podstawie  art. 11a  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013, poz. 856 z póżn. zm.) zapraszam zainteresowane organizacje społeczne działające na terenie gminy Zduny, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduny w 2016 roku.

 

Opinie oraz uwagi o projekcie programu można składać w następujący sposób:

 

  1.  na piśmie w Urzędzie Gminy Zduny nr 1 C (sekretariat)- w dniach pracy urzędu w godz. 8.00 – 16.00
  2. przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy Zduny nr 1C, 99-440 Zduny
  3. przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gminazduny@poczta.onet.pl lub faxem na nr: 46 838 74 23

                 Jednocześnie informuję, że wydanie opinii o projekcie (zgodnie z art. 11a ust. 8 przez podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy o ochronie zwierząt), następuje w terminie 21 dni od dnia jego podania do publicznej wiadomości.

Prosimy o składanie uwag do dnia  8 marca 2016 roku.

Niewydanie opinii w podanym terminie uznaje się za akceptację przedłożonego projektu programu.

                                                                                                          Z up. WÓJTA

                                                                                            /-/     mgr inż. Maria Kubica

            Sekretarz Gminy

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduny w 2016 rokuInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 15 luty 2016 godz. 12:13
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 15 luty 2016 godz. 12:16
Liczba odsłon:
  1597 od 15 luty 2016 godz. 12:13  (średnio 2.22 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl