0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WYBORY I REFERENDA » Wybory samorządowe  » 2014r.


1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 27 sierpnia 2014r. o zglaszaniu przez komitety wyborcze kandydatow do terytorialnych komisji wyborczych

2. Komunikat o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetow wyborczych

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny z dnia 1 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

4. Informacja o wyznaczeniu miejsc na umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

5. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach

6. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzi

7. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

8. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

9. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach - Skład Komisji

10. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach - Godziny pełnienia dyżurów

11. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach uwzgledniający zmiany na dzień 3-10-2014r.

12.OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych

13. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 października 2014 roku - obwody głosowania

14. Z A W I A D O M I E N I E w sprawie publicznego losowania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

15. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach z dnia 17 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnegodo Rady Gminy Zduny bez głosowania w okręgu Nr 1

16. Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach w sprawie publicznego losowania dla list kandydatów komitetów wyborczych do Rady Gminy Zduny

17. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach o numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zduny zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

18. U C H W A Ł A Nr VII Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada

19. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Zduny

20. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zduny

21. U C H W A Ł A Nr XVI Gminnej Komisji Wyborczej w Zdunach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Bąkowie Górnym powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych n

22. Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o wyborze Przewodniczących i Zastępców OKW

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Państowej Komisji Wyborczej: http://pkw.gov.pl/Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Katarzyna Ginalska [Podinspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 16 wrzesień 2014 godz. 08:17
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 7 listopad 2014 godz. 14:40
Liczba odsłon:
  4681 od 16 wrzesień 2014 godz. 08:17  (średnio 2.31 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl