0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ŚLADAMI PRYMASÓW, ZAWISZY, WALEWSKIEJ I NAPOLEONA - ŁOWICKI PARK KULTUROWY » Obwieszczenie Rady Gminy Zduny w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem w gminie Zduny parku kulturowego


OBWIESZCZENIE

RADY GMINY ZDUNY

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem w gminie Zduny parku kulturowego

 

Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505) Rada Gminy Zduny

 

ogłasza:

 

o podjęciu prac nad utworzeniem w gminie Zduny parku kulturowego pod nazwą: „Śladami Prymasów, Zawiszy, Walewskiej i Napoleona – Łowicki Park Kulturowy”. Projekt uchwały Rady Gminy Zduny w sprawie utworzenia parku kulturowego będzie udostępniony od dnia 29 sierpnia 2016 r. do dnia 23 września 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zduny pod adresem internetowym www.ugzduny.bip.cc oraz Urzędzie Gminy Zduny - Biuro Rady Gminy, pokój nr 14. Wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego można składać do Wójta Gminy Zduny od dnia 29 sierpnia 2016 r. do dnia 23 września 2016 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zduny, pokój nr 16 lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywaniem ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres gminazduny@poczta.onet.pl .

Wnioski należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zduny

/-/ Wiesław Dałek

 

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA W GMINIE ZDUNY PARKU KULTUROWEGO POD NAZWĄ „ŚLADAMI PRYMASÓW, ZAWISZY, WALEWSKIEJ I NAPOLEONA – ŁOWICKI PARK KULTUROWY”

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia w gminie Zduny parku kulturowego pod nazwą: „Śladami Prymasów, Zawiszy, Walewskiej i Napoleona – Łowicki Park Kulturowy”Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Maria Kubica [Sekretarz Gminy]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 26 sierpień 2016 godz. 10:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 26 sierpień 2016 godz. 11:23
Liczba odsłon:
  3103 od 26 sierpień 2016 godz. 10:53  (średnio 2.09 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl