0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI SPORTOWYMI » 2014r. » Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie rozwoju sportu


Informuję, iż w dniu 03 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie realizowane pod nazwą: 

  1. 1.      Upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Zduny; 

            Zadania realizowane będą poprzez szkolenie i organizację zajęć oraz organizację współzawodnictwa sportowego dla zawodników zespołów sportowych. Jednocześnie upowszechniać będą sport i kulturę fizyczną.

            Realizacja zadania nr 1 wykonywana będzie przez: Stowarzyszenie Klub Sportowy „ASTRA ZDUNY”. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 25.06.2010 r. o sporcie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 70.000,00 zł.

            Łączna kwota dotacji ujęta w budżecie Gminy Zduny na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2014 wynosi 101.000,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w w/wym. części. 

WÓJT

/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Zduny dn. 03.04.2014 r.

Sporządził: Łukasz WitkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 3 kwiecień 2014 godz. 12:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 3 kwiecień 2014 godz. 12:29
Liczba odsłon:
  4027 od 3 kwiecień 2014 godz. 12:29  (średnio 2.08 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl