0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY


W związku z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189) udostępniamy Państwu Rejestr instytucji kultury działających na terenie Gminy Zduny.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zduny.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwrócił się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem urzędowym osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Odpis przesyła się do wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

Rejestr Instytucji Kultury

Księga Rejestrowa Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy ZdunyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Katarzyna Ginalska [Podinspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 13 czerwiec 2014 godz. 10:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 9 czerwiec 2017 godz. 14:04
Liczba odsłon:
  3873 od 13 czerwiec 2014 godz. 10:58  (średnio 2.06 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl