0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
URZĄD GMINY » Urząd Stanu Cywilnego


Urząd Stanu Cywilnego w Zdunach

 pokój nr 20 , tel: 46 838-75-89, 46 838 74 26, wew. 25

Kierownik USC mgr Ewa Szkopiak

 

1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, przewidzianych dla Kierownika USC , a w szczególności   :

1) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie decyzji w sprawach stanu cywilnego,

3)      sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dokonywanie w księgach przypisów i wzmianek,

5) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6) wykonywanie zadań wynikających z konkordatu.

            2. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy także prowadzenie spraw wydawania

dokumentów stwierdzających tożsamość oraz spraw dotyczących zgromadzeń i imprez masowych, a w szczególności :

1) przyjmowanie wniosków w sprawie wydania dowodu osobistego wraz z kompletem dokumentów,

2) sporządzanie formularzy przy użyciu środków informatycznych na podstawie przedłożonego wniosku o wydanie dowodu osobistego,

3) wydawanie dowodów osobistych,

4) udostępnianie danych ze zbioru ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

5) prowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji zezwalającej lub odmownej na przeprowadzenie imprezy masowej dla organizatora imprezy.


 Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 15 lipiec 2004 godz. 11:55
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 24 styczeń 2017 godz. 15:18
Liczba odsłon:
  8753 od 15 lipiec 2004 godz. 11:55  (średnio 2.2 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl