0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
KONSULTACJE SPOŁECZNE » Zintegrowany program rewitalizacji dla Gminy Zduny


Zduny, dnia  27 lipca 2016 r.

RP.062.1.2016

 

                 Wójt Gminy Zduny zaprasza wszystkie zainteresowane osoby zamieszkujące na terenie gminy Zduny, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Zintegrowanego programu rewitalizacji dla Gminy Zduny.

 

Opinie oraz uwagi o projekcie programu można składać w następujący sposób:

 

  1.  na piśmie w Urzędzie Gminy Zduny nr 1 C (sekretariat)- w dniach pracy urzędu w godz. 7:00 – 15:00;
  2. przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy Zduny nr 1C, 99-440 Zduny;
  3. przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gminazduny@poczta.onet.pl lub faxem na nr: 46 838 74 23.

                 Jednocześnie informuję, że wydanie opinii, następuje w terminie 30 dni od dnia 4 sierpnia 2016 r.

Niewydanie opinii w podanym terminie uznaje się za akceptację przedłożonego projektu programu.

 

 

 

WÓJT

                                                                                            /-/     Jarosław Kwiatkowski

 

Zintegrowany program rewitalizacji dla Gminy ZdunyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor] dnia 27 lipiec 2016
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 27 lipiec 2016 godz. 14:43
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 27 lipiec 2016 godz. 14:45
Liczba odsłon:
  2912 od 27 lipiec 2016 godz. 14:43  (średnio 2.02 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl