0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
URZĄD GMINY » Samodzielne stanowiska pracy » Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Promocji


Samodzielne Stanowisko

do spraw Rozwoju i Promocji

Inspektor mgr inż. Łukasz Witkowski

  pokój nr 8, tel. 838-74-26, wew. 26

Do stanowiska do spraw Rozwoju i Promocji Gminy należą sprawy związane z promowaniem gminy w regionie i w kraju, pozyskiwaniem środków finansowych zewnętrznych na rozwój infrastruktury gminnej, prowadzeniu ewidencji działalności gospodarczej, współpraca z organizacjami pozarządowymi , a w szczególności :

1)      ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

2)      koordynowanie działań nad opracowywaniem planów i programów rozwoju gminy w zgodności ze strategią rozwoju gminy,

3)      inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz promocji gminy,

4)      współredagowanie strony internetowej gminy,

5)      współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sfery zadań publicznych określonych w ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących zadaniami własnymi gminy,

6)      podejmowanie działań na rzecz propagowania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w zakresie udostępniania posiadanych informacji o możliwościach wspierania i programach pomocowych dla sektora małej przedsiębiorczości,

7)      przygotowywanie wniosków o dotacje na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków budżetu państwa, ARiMR, Wojewody Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i innych źródeł zewnętrznych w tym środków pochodzących z Unii Europejskiej, 

8)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, cofaniem wydanych zezwoleń oraz wyliczaniem opłat z tego tytułu.

 Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 19 styczeń 2005 godz. 15:34
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 23 maj 2017 godz. 09:57
Liczba odsłon:
  7671 od 19 styczeń 2005 godz. 15:34  (średnio 2.09 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl