0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI SPORTOWYMI » 2018r. » 3. Ogłoszenie o wynikach konkursu


Informuję, iż w dniu 20 lutego 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie realizowane pod nazwą:

 

  1. Organizacja i uczestnictwo w zawodach piłkarskich;
  2. Upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Zduny.

 

Zadania realizowane będą poprzez szkolenie i organizację zajęć oraz organizację współzawodnictwa sportowego dla zawodników zespołów sportowych. Jednocześnie upowszechniać będą sport i kulturę fizyczną.

Realizacja zadania nr 1 wykonywana będzie przez: Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 25.06.2010 r. o sporcie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 45.000,00 zł.

Realizacja zadania nr 2 wykonywana będzie przez: Stowarzyszenie Klub Sportowy „ASTRA ZDUNY”. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 25.06.2010 r. o sporcie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 100.000,00 zł.

Łączna kwota dotacji ujęta w budżecie Gminy Zduny na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2018 wynosi 145.000,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w w/wym. części.

 

WÓJT

/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Zduny dn. 20.02.2018 r.

Sporządził: Łukasz WitkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 20 luty 2018 godz. 20:51
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 20 luty 2018 godz. 20:53
Liczba odsłon:
  2042 od 20 luty 2018 godz. 20:51  (średnio 1.9 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl