0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI SPORTOWYMI » 2016r. » Ogłoszenie o wynikach konkursu


            Informuję, iż w dniu 09 lutego 2016 r. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie realizowane pod nazwą:

 

  1. Upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Zduny
  2. Organizacja i uczestnictwo w zawodach piłkarskich;

 

            Zadania realizowane będą poprzez szkolenie i organizację zajęć oraz organizację współzawodnictwa sportowego dla zawodników zespołów sportowych. Jednocześnie upowszechniać będą sport i kulturę fizyczną.

            Realizacja zadania nr 1 wykonywana będzie przez: Stowarzyszenie Klub Sportowy „ASTRA ZDUNY”. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 25.06.2010 r. o sporcie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 75.000,00 zł.

Realizacja zadania nr 2 wykonywana będzie przez: Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 25.06.2010 r. o sporcie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 31.000,00 zł.

            Łączna kwota dotacji ujęta w budżecie Gminy Zduny na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2016 wynosi 106.000,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w w/wym. części.

 

WÓJT

/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Zduny dn. 09.02.2016 r.

Sporządził: Łukasz WitkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 9 luty 2016 godz. 15:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 9 luty 2016 godz. 15:29
Liczba odsłon:
  2968 od 9 luty 2016 godz. 15:28  (średnio 1.97 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl