0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2017 » a31. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu inwentarskiego- obory- rozbudowa w Urzeczu


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZDUNY

 

          Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa obiektu inwentarskiego- obory- rozbudowa realizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 489 obręb 17 Urzecze, gmina, powiat łowicki, województwo łódzkie”

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

że w dniu 27 grudnia 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

 

          Informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zduny, w godzinach pracy urzędu, pokój nr 7.

                                                                                                       Wójt

/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Zduny, dn. 29 grudnia 2017 r.

                                                                                                     Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 2 styczeń 2018 godz. 08:44
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 2 styczeń 2018 godz. 08:44
Liczba odsłon:
  1935 od 2 styczeń 2018 godz. 08:44  (średnio 1.82 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl