0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2016 »  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Łaźniki


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZDUNY

 

Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Bartosza Kołaczyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich  przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich na terenie działki nr ewidencyjny 420 w Łaźnikach, gmina Zduny powiat łowicki województwo łódzkie,

po ponownym przedłożeniu przez Inwestora raportu  oddziaływania na środowisko

 

  PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

    zawiadamiając strony tego  postępowania administracyjnego, że pismami z dnia 20.04.2016 roku (znak ROS.6220.3.2015) wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu o opinię/uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

                       

                                                                                                                               Wójt

                                                                                                         /-/ Jarosław Kwiatkowski

                               

 

                Zduny, dn. 20 kwietnia 2016 r.

                                                          Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 20 kwiecień 2016 godz. 12:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 20 kwiecień 2016 godz. 12:22
Liczba odsłon:
  2947 od 20 kwiecień 2016 godz. 12:22  (średnio 2 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl