0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
URZĄD GMINY » Samodzielne stanowiska pracy » Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Samodzielne Stanowisko

do spraw Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Podinspektor Eliza Warzywoda,

pokój nr 2, tel. 46 838 74 26 wew. 14 

 

Do zadań Stanowiska do spraw Gospodarki Odpadów Komunalnych należą sprawy związane z realizowaniem zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, w tym wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a w szczególności:

1)      prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych z zakresu wdrażania i funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;

2)     obsługa systemu informatycznego GOMiG (Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy);

3)      utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych;

4)      nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych przez wyłonionego wykonawcę;

5)      organizowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i akcji zbierania w ciągu roku niektórych frakcji odpadów;

6)      prowadzenie rejestru działalności regulowanej;

7)      nadzór nad realizacją regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie;

8)      udostępnianie druków deklaracji i gromadzenie deklaracji złożonych przez mieszkańców;

9)      prowadzenie ewidencji naliczeń, w tym weryfikacja złożonych deklaracji, ewidencji wpłat oraz windykacji należności;

10)  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe;

11)  przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek i wysokość uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości;

12)  opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących czystości porządku na terenie gminy Zduny;

13) dokonywanie comiesięcznych analiz, zestawień i sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska;

14)  współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

15)  przeprowadzanie stosownych kontroli związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych;

16)  współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

17)  realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminie.Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 26 czerwiec 2013 godz. 13:04
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 13 maj 2016 godz. 13:25
Liczba odsłon:
  4493 od 26 czerwiec 2013 godz. 13:04  (średnio 2.15 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl