0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI » 2013r. » Ogłoszenie o wynikach konkursu


            Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 28 marca 2013 r. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadania realizowane pod nazwami:

 

1.      Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach lekka atletyka, tenis stołowy o szachy;

2.      Piłka siatkowa;

 

            Zadania realizowane będą poprzez szkolenie i organizację zajęć oraz organizację współzawodnictwa sportowego dla zawodników zespołów sportowych. Jednocześnie upowszechniać będą sport i kulturę fizyczną.

            Realizacja zadania nr 1 wykonywana będzie przez: Uczniowski Klub Sportowy GOK                 w Zdunach. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 33.200,00 zł.

            Realizacja zadania nr 2 wykonywana będzie przez: Ludowy Klub Sportowy Retki. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 3.600,00 zł.

 

            Łączna kwota dotacji ujęta w budżecie Gminy Zduny na zadania z zakresu kultury fizycznej            i sportu na rok 2013 wynosi 36.800,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w całości.

 

 

                                                                             WÓJT

                                                               /-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Zduny dn. 28.03.2013 r.

Sporządził: Łukasz WitkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 5 listopad 2013 godz. 13:05
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 5 listopad 2013 godz. 13:05
Liczba odsłon:
  4390 od 5 listopad 2013 godz. 13:05  (średnio 2.14 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl