0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2016 »  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Maurzyce


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZDUNY

 

          Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zwiększeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Maurzyce w miejscowości Maurzyce na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 300/1, gmina Zduny, powiat łowicki (z magazynowaniem nadmiaru piasku na działce ozn. nr ewidencyjnym 299 w Maurzycach)",

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

że w dniu 11 kwietnia 2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zduny, w godzinach pracy urzędu, pokój nr 7.

 

 

                                                                                                       Wójt

                                                                             /-/ Jarosław Kwiatkowski

Zduny, dn. 14 kwietnia 2016 r.

                                                                                                     Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 14 kwiecień 2016 godz. 13:02
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 14 kwiecień 2016 godz. 13:02
Liczba odsłon:
  2891 od 14 kwiecień 2016 godz. 13:02  (średnio 1.98 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl