0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PORADNIK INTERESANTA » Działalność gospodarcza » jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach można starać się o uzyskanie zezwolenia na jednorazową (do 2 dni) sprzedaż napojów alkoholowych. O zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć w urzędzie gminy odpowiednie dokumenty i uiścić wymagane opłaty. Na decyzję wójta czeka się zwykle około miesiąca, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii z gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu,
 • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Zduny),
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (nie dotyczy przedsiębiorców znajdujących się w EDG Gminy Zduny)
 • zgoda organizatora imprezy,
 • pisemne pełnomocnictwo — w przypadku działania przez pełnomocnika.

Opłaty:

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie.

 • za jednorazowe zezwolenie do 2 dni:
  • 43,75 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 175 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu;
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo — 17 zł.

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

 

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne  stanowisko  pracy  do  spraw Rozwoju i Promocji Gminy, pokój nr 8, tel. (0-46) 838 75 78 w. 26

 

 

Pliki do pobrania :

W N I O S E K o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 8 wrzesień 2005 godz. 15:04
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 23 maj 2017 godz. 10:06
Liczba odsłon:
  7097 od 8 wrzesień 2005 godz. 15:04  (średnio 2.04 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl