0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI SPORTOWYMI » 2017r. » 3. Ogłoszenie o wynikach konkursu


            Informuję, iż w dniu 24 lutego 2017 r. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie realizowane pod nazwą:

 

  1. Upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Zduny
  2. Organizacja i uczestnictwo w zawodach piłkarskich;

 

            Zadania realizowane będą poprzez szkolenie i organizację zajęć oraz organizację współzawodnictwa sportowego dla zawodników zespołów sportowych. Jednocześnie upowszechniać będą sport i kulturę fizyczną.

            Realizacja zadania nr 1 wykonywana będzie przez: Stowarzyszenie Klub Sportowy „ASTRA ZDUNY”. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 25.06.2010 r. o sporcie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 100.000,00 zł.

Realizacja zadania nr 2 wykonywana będzie przez: Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 25.06.2010 r. o sporcie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 35.000,00 zł.

            Łączna kwota dotacji ujęta w budżecie Gminy Zduny na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2017 wynosi 135.000,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w w/wym. części.

 

WÓJT

/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Zduny dn. 24.02.2017 r.

Sporządził: Łukasz WitkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 24 luty 2017 godz. 09:51
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 24 luty 2017 godz. 09:52
Liczba odsłon:
  2556 od 24 luty 2017 godz. 09:51  (średnio 1.96 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl