0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2017


 
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kabowych niskiego napięcia i 2 słupów linii elektroenergetycznej napowietrznej we wsi Maurzyce
  2. Obwieszczenie Wójta Gminy, że wszczęto postępowanie w sprawie budowy sieci elektoenergetycznej średniego napięcia oraz budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcie w Bogorii Dolnej
  3. Obwieszczenie Wójta Gminy, że zostało wszczęte postepowanie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznejk niskiego napięcia w Strugienicach
  4. Obwieszczenie Wójta Gminy, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie i budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Bogorii Górnej
  5. Obwieszczenie Wójta Gminy, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu o numerze JNI 01028890 w miejscowości Bąków Górny
  6. Obwieszczenie Wójta Gminy, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w Zdunach
  7. Obwieszczenie, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Bogorii Dolnej
  8. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji polagającej na rozbudowie i budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Bogorii Górnej
  9. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji polagającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz rozbudowa i budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Strugienicach
  a10. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polagającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w Strugienicach
  a11.Obwieszczenie Wójta Gminy, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie obiektu mostowego nad rzeką Iglą w miejscowości Bąków Górny
  a12. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
  a13. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji nr 1/17: PI.6733.1.2017 z dnia 14.03.2017 r.
  a14. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej
  a15. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia dla potrzeb oświetlenia ulicznego w Bąkowie Górnym
  a16. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie obiektu mostowego nad rzeką Iglą w ciągu drogi powiatowej w Bąkowie Górnym
  a17.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na nadbudowie budynku socjalno - administracyjnego oraz budowa i nadbudowa budynku architektury krajobrazu w miejscowości Zduńska Dąbrowa
  a18. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny informujące strony o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji
  a19. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia dla potrzeb oświetlenia ulicznego w obrębie wsi Bąków Górny
  a20. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na nadbudowie budynku socjalno - administracyjnego oraz budowa i nadbudowa budynku architektury krajobrazu - obręb Nowe Zduny
  a21. Obwieszczenie Wójta Gminy, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej we wsi Maurzyce
  a22. Obwieszczenie Wójta Gminy, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej tefonii komórkowej w Strugienicach
  a23. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii: kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, kablowej średniego napięcia oraz budowie słupowej stacji transformatowej
  a24. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maurzyce
  a25. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia
  a26. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny o wszczęciu postępowania adm. na wniosek P. Pawła Wojdy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa obiektu inwentarskiego – obory- rozbudowa
  a27. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w Łaźnikach
  a28. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że wszczęto postępowanie adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory w miejscowości Bogoria Górna
  a29. Obwieszczenie Wójta Gimuny w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich w Łaźnikach
  a30. Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża w Maurzycach
  a31. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu inwentarskiego- obory- rozbudowa w Urzeczu
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor] dnia 26 wrzesień 2017
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 2 styczeń 2017 godz. 10:02
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 26 wrzesień 2017 godz. 13:06
Liczba odsłon:
  4457 od 2 styczeń 2017 godz. 10:02  (średnio 2.65 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl