0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2017 » 5. Obwieszczenie Wójta Gminy, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu o numerze JNI 01028890 w miejscowości Bąków Górny


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZDUNY

 

          Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie obiektu mostowego  o numerze JNI 01028890, znajdującego się w ciągu drogi Bielawy-Sobota-Bąków w miejscowości Bąków Górny (km 9+783), gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że w dniu 11 stycznia 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  wyżej wymienionego przedsięwzięcia bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zduny, w godzinach pracy urzędu, pokój nr 7.

 

                                                                                                       Wójt

                                                                             /-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Zduny, dn. 11 stycznia 2017 r.

                                                                                                     Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 13 styczeń 2017 godz. 12:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 13 styczeń 2017 godz. 13:00
Liczba odsłon:
  2768 od 13 styczeń 2017 godz. 12:58  (średnio 2.02 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl