0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WYKAZ ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO » Informcja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych


I N F O R M A C J A

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Wójt Gminy Zduny informuje, że w 2018 r. limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych  (86 l x 1,00 zł). Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 1,00 zł do 1 litra oleju napędowego.

 

Producenci rolni składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub  współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:

- od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

- od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. 

 

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1-30 kwietnia 2018 r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października 2018 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie  

 

         Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu - za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne uważa się  obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali posiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda musi zostać wyrażona we wniosku i nie jest konieczna w przypadku współmałżonków).

 

Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy Zduny, w pokoju nr 2.

                                                                                                               Wójt Gminy Zduny

                                                                                                         -/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2. Oświadczenie

3. Zestawienie faktur z zakupionego oleju napędowegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Piotr Wolski [Podinspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 13 styczeń 2014 godz. 13:03
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 19 styczeń 2018 godz. 14:41
Liczba odsłon:
  5328 od 13 styczeń 2014 godz. 13:03  (średnio 2.4 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl