0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2016


 
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Maurzyce
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Łaźniki
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Maurzyce
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia dla potrzeb oświetlenia ulicznego w Nowych Zdunach
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Zduny
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Maurzyce
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji-Budowa słupa elektroenerg., sieci elektroenerg., stacji transformatowej, odcinka sieci elektroenereg. napowietrznej niskiego napięcia i 2 słupów
  Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników w miejscowości Rząśno
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegsającej na budowie zbiornika wyrównawczego wody wraz z zestawem pomp sieciowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złaków Borowy
  Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy tyrbiny wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Jackowice
  Obwieszczenie o zakończoniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników w miejscowości Rząśno
  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Budowa na rzece Bzura dwóch pomostów pływających dla mniej niż 10 kajaków i wykorzystujących linię brzegową na długości mniejszej niż 20 m
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia dla potrzeb montażu 2 latarnii oświetleniowych w miejscowości Szymanowice
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie pawilonu letniego ze zbiornikiem na ścieki bytowe na terenie boiska sportowego w Jackowicach
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie zewnętrznych schodów do budynku przewidzianego do adaptacji na potrzeby Urzędu Gminy Zduny w miejscowości Zduny
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowośco Maurzyce
  Obwieszczenie w związku z przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych w Złakowie Borowym
  Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i 2 słupów we wsi Maurzyce
  Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia
  Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia w Szymanowicach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie pawilonu letniego wraz ze zbiornikiem na ścieki bytowe na terenie boiska sportowego w Jackowicach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie zewnętrznych schodów do budynku przewidzianego do adaptacji na potrzeby Urzędu Gminy Zduny
  Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia we wsi Zduny
  Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego przy wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na budowę obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w miejscowości Łaźniki
  Wszczęcie postępowania w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody wraz z zestawem pomp sieciowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złaków Borowy
  Wszczęcie postępowania w sprawie przebudowy głównego wejścia do budynku Szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie na terenie położonym w obrębie wsi Nowe Zduny
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Artur Więcławski [Inspektor] dnia 28 styczeń 2016
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 14 styczeń 2016 godz. 10:03
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 28 styczeń 2016 godz. 11:58
Liczba odsłon:
  5740 od 14 styczeń 2016 godz. 10:03  (średnio 2.88 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl