0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2016 » Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników w miejscowości Rząśno


OBWIESZCZENIE

         WÓJTA GMINY ZDUNY

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

zawiadamiając strony postępowania

 

że w dniu 1 grudnia 2015 roku zostało wszczęte na wniosek Państwa Barbary i Grzegorza Woźniaków postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników (134,4 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 10 w miejscowości Rząśno, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej cyt. ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania ewentualnych pisemnych uwag, wniosków czy zastrzeżeń po zapoznaniu się z zamierzeniami wnioskodawcy, aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zduny pok. nr 7. w godzinach  pracy urzędu.

 

1.Ewentualne uwagi i wnioski proszę składać w dniach od 4 kwietnia 2016 roku do dnia 14 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Zduny pok. nr 15 (sekretariat) w godzinach pracy urzędu.

2. Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania że pismami z dnia 29 marca 2016 roku (znak ROS.6220.5.2015) wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu o opinię/uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

                                                                                                                           Wójt

/-/ Jarosław Kwiatkowski

                   

 

                        Zduny, dn. 29 marca 2016 r.

                                                          Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 30 marzec 2016 godz. 10:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 30 marzec 2016 godz. 10:54
Liczba odsłon:
  3236 od 30 marzec 2016 godz. 10:54  (średnio 2.08 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl