0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WYKAZ DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU » POSTANOWIENIA


1. Postanowienie Wójta Gminy Zduny z dn. 03.10.2013 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, stacją transformatorową i placem manewrowym na działce nr. ew. 269/2 położonej w miejscowości Strugienice gm. Zduny.

Znak sprawy: ROS.6220.3.2013

 

2. Postanowienie Wójta Gminy Zduny z dn. 28.10.2013 r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, stacją transformatorową i placem manewrowym na działce nr. ew. 269/2 położonej w miejscowości Strugienice gm. Zduny do czasu przedłożenia raportu.

Znak sprawy: ROS.6220.3.2013

 

3. Postanowienie Wójta Gminy Zduny z dn. 14.08.2014 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie generatora energii wiatrowej o mocy nominalnej do 1,0 MW, wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działkach o nr. ew. 481/2, 482, 483 w miejscowości Bąków Górny.

Znak sprawy: ROS.6220.2.2014

 

4. Postanowienie Wójta Gminy Zduny z dn. 08.09.2014 r. zawieszające postępowanie w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie generatora energii wiatrowej o mocy nominalnej do 1,0 MW, wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działkach o nr. ew. 481/2, 482, 483 w miejscowości Bąków Górny do czasu przedłożenia raportu.

Znak sprawy: ROS.6220.2.2014Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 16 październik 2014 godz. 08:50
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 16 październik 2014 godz. 08:54
Liczba odsłon:
  5291 od 16 październik 2014 godz. 08:50  (średnio 2.5 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl