0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI SPORTOWYMI » 2014r. » Ogłoszenie o wynikach konkursu


Informuję, iż w dniu 27 marca 2014 r. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie realizowane pod nazwą: 

  1. 1.      Organizacja i uczestnictwo w zawodach piłkarskich; 

           Zadania realizowane będą poprzez szkolenie i organizację zajęć oraz organizację współzawodnictwa sportowego dla zawodników zespołów sportowych. Jednocześnie upowszechniać będą sport i kulturę fizyczną.

            Realizacja zadania nr 1 wykonywana będzie przez: Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy. Złożona oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami merytoryczno – finansowymi określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a także z wymogami określonymi w ustawie z dn. 25.06.2010 r. o sporcie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 31.000,00 zł.

            Łączna kwota dotacji ujęta w budżecie Gminy Zduny na zadania z zakresu kultury fizycznej            i sportu na rok 2014 wynosi 101.000,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w w/wym. części.

  

WÓJT

/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Zduny dn. 27.03.2014 r.

Sporządził: Łukasz WitkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 27 marzec 2014 godz. 13:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 27 marzec 2014 godz. 13:31
Liczba odsłon:
  4080 od 27 marzec 2014 godz. 13:31  (średnio 2.09 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl