0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Uchwały Rady Gminy Urząd Gminy Zduny
Oświata

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XXXIV/223/18XXXIVw sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zduny jest organem prowadzącym25.01.2018
XXXIV/222/18XXXIVw sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduny25.01.2018
XXXIII/218/17XXXIIIw sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zduny28.12.2017
XXXII/211/17XXXIIw sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Nowych Zdunach23.11.2017
XXXII/210/17XXXIIw sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bąkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bąkowie Górnym23.11.2017
XXXII/209/17XXXIIw sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach23.11.2017
XXIX/185/17XXIXw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym08.06.2017
XXVII/176/17XXVIIw sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego30.03.2017
XXV/165/17XXVw sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas gimnazjum do nowego ustroju szkolnego26.01.2017
XXIV/161/16XXIVw sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 529.12.2016
XXIII/153/16XXIIIw sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zduny17.11.2016
XVI/110/16XVIw sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Zduny jest organem prowadzącym10.03.2016
 

 

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl