0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Uchwały Rady Gminy Urząd Gminy Zduny
GOPS

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XXXIII/217/17XXXIIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201828.12.2017
XXXIII/216/17XXXIIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201828.12.2017
XXXII/214/17XXXIIzmieniająca uchwałę Nr XXIII/124/05 Rady Gminy w Zdunach z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach 23.11.2017
XXIX/185/17XXIXw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym08.06.2017
XXVII/178/17XXVIIzmieniającej uchwałę Nr XXIII/124/05 Rady Gminy w Zdunach z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach30.03.2017
XXV/164/17XXVw sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach i Urzędu Gminy Zduny26.01.2017
XXIV/159/16XXIVw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 29.12.2016
XXIV/158/16XXIVw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 201929.12.2016
XXIV/157/16XXIVw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201729.12.2016
XXIV/156/16XXIVw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201729.12.2016
 

 

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl