0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Uchwały Rady Gminy Urząd Gminy Zduny
Podatki i opłaty lokalne

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XXXII/213/17XXXIIw sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty23.11.2017
XXXII/207/17XXXIIw sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku23.11.2017
XXXII/206/17XXXIIw sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku23.11.2017
XXXII/205/17XXXIIw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta23.11.2017
XXIX/186/17XXIXw sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Zduny instrumentem płatniczym08.06.2017
XXIX/183/17XXIXw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Zduny08.06.2017
XXIII/149/16XXIIIw sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku17.11.2016
XXIII/148/16XXIIIw sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku 17.11.2016
XXIII/147/16XXIIIw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta17.11.2016
XIX/128/16XIXw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Zduny23.06.2016
XIII/93/15XIIIzmieniająca uchwałę Nr XI/76/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku15.12.2015
XIII/92/15XIIIw sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od15.12.2015
XIII/91/15XIIIw sprawie uchylenia uchwały Nr XII/84/15 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 15.12.2015
XIII/90/15XIIIzmieniająca uchwałę Nr XII/83/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty15.12.2015
XIII/87/15XIIIzmieniająca uchwałę Nr XI/72/15 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek15.12.2015
XIII/86/15XIIIw sprawie uchylenia uchwały Nr XII/81/15 zmieniającej uchwałę Nr XI/72/15 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek 15.12.2015
XII/83/15XIIw sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty10.12.2015
XII/81/15XIIzmieniająca uchwałę Nr XI/72/15 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek10.12.2015
XI/76/15XIw sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku17.11.2015
XI/75/15XIw sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku17.11.2015
XI/74/15XIw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta17.11.2015
XI/72/15XIw sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek 17.11.2015
X/66/15Xzmieniająca uchwałę Nr VI/25/11 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso15.10.2015
VII/40/15VIIw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Zduny11.06.2015
 

 

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl