0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Uchwały Rady Gminy Urząd Gminy Zduny
Programy

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XXXV/234/18XXXVw sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduny w 2018 roku08.03.2018
XXXIII/219/17XXXIIIw sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zduny”28.12.2017
XXXIII/217/17XXXIIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201828.12.2017
XXXIII/216/17XXXIIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201828.12.2017
XXXII/208/17XXXIIw sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 201823.11.2017
XXVII/175/17XXVIIw sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zduny na lata 2017 – 202130.03.2017
XXVII/174/17XXVIIw sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduny w 2017 roku30.03.2017
XXVII/173/17XXVIIw sprawie przystąpienia Gminy Zduny do realizacji Programu Priorytetowego pod nazwą „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – II edycja”30.03.2017
XXVI/169/17XXVIzmieniająca uchwałę Nr XI/71/15 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego programu rewitalizacji dla Gminy Zduny17.02.2017
XXIV/159/16XXIVw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 29.12.2016
XXIV/158/16XXIVw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 201929.12.2016
XXIV/157/16XXIVw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201729.12.2016
XXIV/156/16XXIVw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201729.12.2016
XXIII/152/16XXIIIw sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 201717.11.2016
XVI/107/16XVIw sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduny w 2016 roku10.03.2016
XIV/95/15XIVw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201629.12.2015
XIV/94/15XIVw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201629.12.2015
XI/73/15XIw sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 17.11.2015
XI/71/15XIw sprawie przyjęcia Zintegrowanego programu rewitalizacji dla Gminy Zduny17.11.2015
VI/33/15VIzmieniając uchwałę Nr V/24/15 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduny w 2015 roku30.04.2015
V/26/15Vw sprawie przystąpienia Gminy Zduny do realizacji Programu Priorytetowego pod nazwą „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”20.03.2015
V/24/15Vw sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduny w 2015 roku 20.03.2015
III/13/14IIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201530.12.2014
III/12/14IIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201530.12.2014
II/5/14IIw sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 201511.12.2014
 

 

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl