0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Uchwały Rady Gminy Urząd Gminy Zduny
Planowanie przestrzenne

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XXXV/232/18XXXVw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny, obejmującego fragmenty wsi: Jackowice, Szymanowice, Zduny08.03.2018
XXXV/231/18XXXVw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – gmina Zduny, fragment wsi Nowe Zduny08.03.2018
XXXV/230/18XXXVw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – gmina Zduny, fragment wsi Maurzyce08.03.2018
XXVII/172/17XXVIIw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Maurzyce30.03.2017
XXVII/171/17XXVIIw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Nowe Zduny30.03.2017
XXVII/170/17XXVIIw sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Maurzyce na działkach o nr ewidencyjnych 310/1, 313, 317/130.03.2017
XX/136/16XXw sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Zduny 25.08.2016
XV/106/16XVw sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Maurzyce na działkach o numerach ewidencyjnych 310/1, 313 i 317/128.01.2016
X/68/15Xw sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny - IV edycja15.10.2015
VIII/51/15VIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/172/06 Rady Gminy w Zdunach z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny, obejmującego fragmenty wsi: Bąków Dolny, Bąków Górny, Bogoria Doln09.07.2015
 

 

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl