0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Rejestr zmian:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego przy wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na budowę obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w miejscowości Łaźniki

zmiana
  Redaktor:Katarzyna Ginalska
Data modyfikacji: 15 marzec 2016 godz. 15:02
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Katarzyna Ginalska
Data modyfikacji: 15 marzec 2016 godz. 15:00Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl